برگزاری دوره ریخته گری با حضور اساتید شرکت فولاد طبرستان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶