دکتر جواد شارعی

*تحصیلات: کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت MBA و دکترای مدیریت استراتژی DBA
*6 سال سابقه کاری در شرکت ملی صنایع مس ایران
*مدیر عامل شرکت کرمان آلیاژ در زمینه ریخته گری به مدت 22 سال و همزمان 13 سال مدیریت مجتمع صنعتی کارمانیا در زمینه قطعه سازی
*عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و صنعت کرمان و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات خودکفایی کرمان
*عضو هیئت تسویه شرکت های توسعه و صنعت و خدمات خود کفایی کرمان
*نایب رئیس هیئت انجمن همگن تخصصی ذوب فلزات و صنایع فلزی (خانه صنعت کرمان)
*عضو انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران